Vedmaskiner av överlägsen Svensk kvalitet Sverige
Fri frakt på reservdelar och tillbehör frakt
Personlig service personligservice

FAQ

>> VANLIGA FRÅGOR

Vad är skillnaden mellan en vedkap, vedklyv och en vedmaskin?

En vedklyv klyver vedklabbarna till ved som passar in i kaminer med mera. Med PW-Klyven klyver du enkelt vedklabben i 4 bitar på en gång.

En vedkap kapar ditt timmer i hanterliga klabbar. Den är ett bra alternativ om du till exempel redan har en klyv.

Vedmaskinen gör allt i ett: du lägger upp timret på bordet, och maskinen både kapar och klyver din ved i ett moment.

Med en vedtransportör får du dessutom in din ved i vedboden med en gång.

Hur mycket ved per år behöver jag?

För att besvara den frågan bör du fundera över hur mycket du eldar. Skillnaden är stor mellan förbrukning för den som värmer upp huset mot den som eldar för att det är mysigt.

Man brukar räkna med att man eldar knappt 3 kg ved per timme. Om du eldar för trivselns skull i ca tre timmar per dag hamnar du på en förbrukning på ca 63 kg ved i veckan.

En kubikmeter torkad björkved väger omkring 500 kg, vilket de flesta som myseldar klarar sig med under ett år.

Varför ska jag investera i en PW-maskin?

Vi tillverkar våra maskiner från grunden, med svenskt stål. De svetsas i vår fabrik i Mora, Dalarna. Vi lägger stor vikt vid kvalitet som håller i generationer. Eftersom vi hanterar hela tillverkningsledet har vi har en minimal felmarginal.

Per Wikstrand erbjuder personlig service även efter köpet. Dessutom har vi reservdelar till äldre maskiner som samlat damm i många år och behöver en uppfräschning. Du får alltså en maskin av hög kvalitet med mycket lång hållbarhet.

Är alla maskiner CE-märkta?

Ja, alla våra maskiner är CE-märkta.

Hur lång garanti är det på maskinerna?

Vi lämnar 2 års garanti på alla våra maskiner (5 år på PW Vedmaskin). Garantin gäller fel som kan härröras till material och fabrikation. Garantin gäller ej för skador och förslitningar som uppkommit på grund av felaktig eller ovarsam behandling samt förvaring. Ej heller gäller garantin om ingrepp och/eller ändringar utförts på maskinen.

>> OM VEDKLYVAR

När bör jag byta olja i min PW-Klyv?

Byt oljan första gången efter ca 30 timmars klyvning. Därefter behöver du inte byta olja förrän efter ca 400–500 timmars klyvning, vid normal körning.

Vilken olja ska jag använda?

Använd hydraulolja med viskositet 32.

Kolven på PW-Klyven rör sig inte framåt?

Motorn går åt fel håll, kontrollera fasvändaren.

Hur långa vedklabbar kan jag klyva i PW-Klyven?

Du kan klyva vedklabbar som är max 51 cm långa.

>> OM VEDMASKINER

När bör jag byta olja i min PW Vedmaskin?

Byt oljan första gången efter ca 40-50 timmars klyvning/kapning. Därefter behöver du inte byta olja förrän efter ca 400–500 timmars arbete, vid normal körning.

Vilken olja ska jag använda?

Använd hydraulolja med viskositet 32.

Hur grov ved kan jag kapa eller klyva med PW Vedmaskin?

Stockar med max diameter 300mm.

Kan jag dra PW vedmaskin efter bil?

Ja vedmaskinen kan dras efter bil kortare sträckor. Högsta tillåtna hastighet är 20km/h.

Behöver du fortfarande hjälp?

Du är välkommen att kontakta oss på 0250 – 289 80 eller info@perwikstrand.se.

Grill med ved